ЖЫЛ: 2019
Объектілер саны: 1;
ЖЫЛ: 2021
Объектілер саны: 281; Жол картасын орындамағандары: 75;
ЖЫЛ: 2022
Объектілер саны: 194; Жол картасын орындамағандары: 7;
ЖЫЛ: 2025
Объектілер саны: 3;