ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің 07 желтоқсан 1990 жылы № 606 Бұйрығымен бекітілген Ережеге сәйкес, Білім беру саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру (бастауыш музыкалық білім беру).Балалар мен жасөспірімдерді өнердің әртүрлі түрлерінің негіздеріне мақсатты оқыту (музыкалық білім берудің бастапқы үлгісі)

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Манимханова Индира Толегенқызы
 • +7 (727) 390-18-27
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  74 930 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 35 35 30 30 30 32 32
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 41 504 000,00 42 320 000,00 65 183 000,00 53 620 000,00 51 850 000,00 55 539 000,00 74 930 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 41 504 000,00 42 320 000,00 65 183 000,00 53 620 000,00 51 850 000,00 55 539 000,00 74 930 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 13 931 000,00 16 486 000,00 16 486 000,00 17 104 000,00 17 182 000,00 16 648 000,00 17 093 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  25.02.2021
  Жоспар бойынша: 04.10.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.11.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 08.11.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 09.11.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 26.11.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 02.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;