ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Баспа, газет шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жаксыбаева Жансая Абитаевна
 • 8/72634/61349
 • raifo_2011@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  42 200₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  3 922₸

  ROA, %

  47,20

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 22 33 32 35 33 30 23 23
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 833 899,00 833 899,00 833 899,00 833 899,00 833 899,00 833 899,00 833 899,00 833 899,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 2 618,00 2 683,00 2 223,00 2 223,00 969,00 3 308,00 3 832,00 3 922,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 23 341,00 31 490,00 34 842,00 37 417,00 33 182,00 32 681,00 35 942,00 42 200,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 23 138,00 31 347,00 34 665,00 37 140,00 33 047,00 32 471,00 35 367,00 40 151,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 162,00 114,00 142,00 222,00 108,00 168,00 244,00 1 639,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 2 603,00 2 797,00 2 437,00 4 393,00 4 080,00 3 311,00 3 832,00 3 606,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 5,05 5,11 5,10 5,05 2,65 5,07 5,01 47,20
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 5,06 5,33 5,30 4,93 11,15 5,08 4,80 4,03

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 19.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  19.03.2021
  Жоспар бойынша: 24.08.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 24.09.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 27.09.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 04.10.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 28.10.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 08.11.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;