ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- жылумен жабдықтау,
- суды жинау, өндеу және болу болып табылады

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Алгауова Айгуль Сериковна
 • (71437) 2-20-97
 • kam-ecofin@mail.ru, kam-ecofin@yandex.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  31 630 701₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  427 719 368₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 31 33 32
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 024 680,00 45 024 680,00 427 719 368,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 024 680,00 45 024 680,00 427 719 368,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 275 190,00 50 730 410,00 31 630 701,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 274 033,00 50 722 010,00 46 217 311,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 8 400,00 -14 586 610,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 827 000,00 660 827 000,00 660 827 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 100,00 724 500,00 2 840 100,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.02.2021
  Жоспар бойынша: 17.05.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  13.05.2021
  Жоспар бойынша: 17.05.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  13.05.2021
  Жоспар бойынша: 01.06.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 07.08.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 24.08.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 03.09.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;