ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Оқушылардың, оның ішінде жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің мүдделері үшін ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың білімдік және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Клепица Фарзия Ниазытовна
 • 8 (7187) 33 89 21
 • odk.kainar@yandex.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  261 878₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 108 112 160 161
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 105,60 160 634,00 200 465,60 261 878,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 105,60 160 637,00 200 465,60 261 878,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 622,80 286 777,70 281 255,00 286 668,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 132,50 169 639,00 211 853,50 280 050,50
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.03.2023

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  Жоспар бойынша: 01.09.2023

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.09.2023

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 31.10.2023

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 17.11.2023

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 03.12.2023

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 12.12.2023

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;