ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Технологиялық диспетчерлік қолдау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Алменбетов Аби Усеинович, 8-7232-700-907
 • Алменбетов Аби Усеинович, 8-7232-700-907
 • Алменбетов Аби Усеинович, 8-7232-700-907

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  107 632₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  170 411₸

  ROA, %

  -9,15

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 60 61 62 60 53 55 56 55 50 60
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 46 217,00 46 217,00 46 217,00 46 217,00 46 217,00 48 807,00 43 557,00 166 463,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 50 583,00 50 073,00 50 115,00 50 120,00 50 077,00 52 732,00 46 906,00 170 411,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 84 398,00 84 119,00 88 316,00 98 779,00 105 761,00 100 279,00 90 858,00 107 632,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 84 961,00 84 066,00 88 218,00 98 668,00 105 628,00 100 408,00 90 797,00 129 100,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 -563,00 53,00 98,00 111,00 133,00 129,00 61,00 -21 468,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 70 976,00 67 197,00 88 160,00 70 882,00 65 664,00 70 302,00 57 336,00 234 417,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 20 956,00 17 632,00 38 023,00 20 762,00 15 586,00 17 487,00 9 831,00 85 478,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 -0,79 0,08 0,11 0,15 0,20 0,18 0,10 -9,15
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 -1,11 0,11 0,19 0,22 0,26 0,24 0,13 -12,59

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  25.03.2021
  Жоспар бойынша: 01.11.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.12.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 05.12.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 12.12.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 25.05.2023

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 30.05.2023

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;