ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1.Энергияны үнемдеу мақсатында электр энергиясын сатып алу;
2. Электр энергиясын беру және тарату;
3. Электр желілері мен жабдықтарына (әуе желілері, қосалқы станциялар, трансформаторлық подстанциялар, толық трансформаторлық подстанциялар, трансформаторлар, жоғары вольтты втулкалар, квартал ішіндегі жарықтандыру, көшелерді жарықтандыру, электр желілері мен коммуналдық меншіктегі мүлікті сенімгерлік басқару шарттары бойынша қызмет көрсетілетін жабдықтарға )техникалық қызмет көрсету, жөндеу және қайта құру; 4. Тұтынушылардың өтініштері бойынша электр, жылу, кәріз желілеріне қосу;
5. Табиғи газды тарату құбырлары арқылы тасымалдау;
6. Газ тарату құбырларын және олардан құрылыстарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету;
7. Жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және (немесе) жеткізу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Турлубекова Наталья Николаевна
 • (71433) 3-48-38, 3-46-33
 • fin_lsk@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 510 506 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002 005,00 2 002 005,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 538 803,00 3 755 841,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 802 876,00 2 568 481,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980 268,00 2 616 593,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 708 000,00 -48 112 000,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 772 841,00 4 930 773,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 038,00 1 174 932,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -0,98 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 -1,28 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 02.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  02.02.2021
  Жоспар бойынша: 01.03.2024

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.04.2024

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 15.04.2024

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 17.06.2024

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 05.07.2024

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 19.07.2024

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;