ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Өскемен қаласының ішінде меншікті тұтынушылар үшін есепке алу құрылғыларын орнату, жылу желілерінің жылуды ондіруі, дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • бас бухгалтер Тулепбергенов Даулет Болатбекович 8-701-803-8888
 • главный бухгалтер Даулет Болатбекович 8-701-803-8888, daulet.tulepbergenov@ukteplo.kz
 • главный бухгалтер Даулет Болатбекович 8-701-803-8888, daulet.tulepbergenov@ukteplo.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  8 120 062₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  14 256 175₸

  ROA, %

  -1,15

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 606 612 648 648 663 669 675 700 720 728
  Уставный капитал, тг. 1 475 950,00 1 475 950,00 1 475 950,00 1 475 950,00 1 988 104,00 2 187 415,00 3 866 973,00 4 982 774,00 6 453 571,00 9 070 202,00
  Собственный капитал, тг. 5 946 350,00 6 354 401,00 6 556 939,00 6 609 316,00 6 646 287,00 8 422 496,00 9 313 302,00 10 683 292,00 11 813 155,00 14 256 175,00
  Доходы, тг. 4 522 445,00 4 930 912,00 4 671 217,00 5 423 438,00 5 341 290,00 6 616 977,00 7 131 819,00 8 104 378,00 7 925 005,00 8 120 062,00
  Расходы, тг. 4 404 192,00 4 661 725,00 4 719 798,00 5 292 448,00 5 396 687,00 6 535 120,00 7 107 584,00 7 887 772,00 8 307 056,00 8 346 687,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 118 253,00 269 187,00 -48 581,00 130 990,00 -55 397,00 81 857,00 24 235,00 216 606,00 -382 051,00 -226 625,00
  Активы, тг. 7 499 361,00 7 888 751,00 8 243 894,00 8 583 153,00 9 237 395,00 13 197 604,00 14 034 232,00 15 377 556,00 16 815 592,00 19 672 732,00
  Обязательства, тг. 1 553 011,00 1 534 350,00 1 686 955,00 1 973 837,00 2 591 108,00 4 775 108,00 4 720 930,00 4 694 264,00 5 002 437,00 5 416 558,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 1,58 3,41 -0,59 1,53 -0,60 0,62 0,17 1,41 -2,27 -1,15
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 1,99 4,24 -0,74 1,98 -0,83 0,97 0,26 2,02 -3,23 -1,59

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  25.03.2021
  Жоспар бойынша: 01.05.2023

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.06.2023

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 20.06.2023

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 01.07.2023

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 25.11.2023

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 30.11.2023

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;