ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1)Қоғам мақсатқа жету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қызмет түрлерін, оның ішінде мыналарды, бірақ осымен шектелмей жүзеге асыра алады:
2)Электр энергиясын тарату және беру;
3)Сенімді, іркіліссіз жұмысын ұйымдастыру, энергетикалық жабдық, қондырғылар, құрылыстарын жобалау, дайындау, монтаждау және жөндеу;
4)Энергетикалық тораптар мен энергетикалық жабдығын дамыту, қайта жаңарту және жетілдіру;
5)Қазақстан Ресрубликасының заңнамалығымен тыйым салынбаған басқа да қызметтер;
6)Қоғам міндетті түрде лицензиялауға жататын қызмет түрлерін тек лицензиясы болғанда ғана жүзеге асырады.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жаңабаев Ғабит Жұмабекұлы
 • +7 (7242) 60-54-26
 • obl.kom.sob@mail.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  5 019 059 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  11 547 121 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 1 052 1 052 1 052
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 944 448 000,00 2 294 448 000,00 2 294 448 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 308 896 000,00 11 484 178 000,00 11 547 121 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 885 501 000,00 6 543 114 000,00 5 019 059 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984 220 000,00 6 992 687 000,00 6 275 028 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 719 000,00 -449 573 000,00 -1 255 969 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 115 263 000,00 20 831 012 000,00 20 305 933 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 115 263 000,00 20 831 012 000,00 20 305 933 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 05.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  05.02.2021
  Жоспар бойынша: 30.04.2023

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.06.2023

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 25.08.2023

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 30.09.2023

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 30.09.2023

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.12.2023

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;