ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Сумен жабдықтау қызметтері, суларды бұру қызметтері, реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерінің есептеу құралдарын орнату, коммуналдық қалдықтарды көму, қалдықтар полигондарын құру және пайдалану

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • бас бухгалтер Зелеева Гульназар Мукашевна 8-777-90-666-87
 • главный бухгалтер Зелеева Гульназар Мукашевна 8-777-90-666-87
 • главный бухгалтер Зелеева Гульназар Мукашевна 8-777-90-666-87

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 161 160 161 163 165 163 163 159 189 0
  Уставный капитал, тг. 251 782,00 370 016,00 383 118,00 389 078,00 389 078,00 389 078,00 389 078,00 419 669,00 483 891,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 152 508,00 258 225,00 279 087,00 291 044,00 292 576,00 277 678,00 275 245,00 323 286,00 505 001,00 0,00
  Доходы, тг. 625 578,00 209 878,00 270 794,00 302 164,00 297 611,00 277 755,00 324 170,00 434 526,00 750 242,00 0,00
  Расходы, тг. 633 459,00 223 479,00 266 518,00 295 971,00 295 898,00 292 544,00 326 610,00 417 115,00 632 226,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -7 881,00 -13 601,00 4 276,00 6 193,00 1 713,00 -14 789,00 -2 440,00 17 411,00 118 016,00 0,00
  Активы, тг. 230 685,00 326 041,00 349 069,00 360 842,00 495 813,00 474 792,00 475 704,00 551 803,00 4 398 360,00 0,00
  Обязательства, тг. 78 177,00 67 816,00 69 982,00 69 799,00 203 237,00 197 114,00 200 460,00 228 517,00 3 893 359,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -3,42 -4,17 1,22 1,72 0,35 -3,11 -0,51 3,16 2,68 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -5,17 -5,27 1,53 2,13 0,59 -5,33 -0,89 5,39 23,37 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  25.03.2021
  Жоспар бойынша: 01.11.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.12.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 05.12.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 12.12.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 25.05.2023

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 30.05.2023

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;