ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультация беру және өзге де көліктік экпедициялық қызмет (полигон)

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • ЖАКАЕВ АБДРАХИМ ТУЛЕКОВИЧ
 • +7 700 020 00 69
 • ats2254483@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 364 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  489 810 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 19 17 15 13
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 502 368 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 998 000,00 496 598 000,00 491 147 000,00 489 810 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 364 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 400 000,00 5 451 000,00 6 078 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -3 400 000,00 -5 451 000,00 -4 714 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 998 000,00 496 998 000,00 586 657 000,00 507 467 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 95 510 000,00 17 657 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2021
  Жоспар бойынша: 10.03.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  19.02.2021
  Жоспар бойынша: 12.05.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.05.2021
  Жоспар бойынша: 20.05.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 26.05.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 14.06.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 21.06.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;