ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1. Санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық қауіпсіздікіті толық қамтамасыз етіп аудан көлеміндегі тұрмыстық қатты қалдықтар полигондарын пайдалану және тұрақты бақылау;
2. коммуналдық қалдықтарды көму, жер қыртысы мен ауаның химиялық, микробиологиялық және радиологиялық жағдайына экологиялық бақылау жүргізу;
3. табиғат пайдаланудың және орман өсірудің шектеулі режимі бар орман саябақтары, жасыл және қорғаныш аймақтарын құру;
4. мемлекеттік автомобиль жолдарын күтіп ұстау;
5. спорттық-сауықтыру нысандарын, мәдениет және демалыс саябақтарын пайдалану;
6. мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау;
7. тарихи және мадениет ескерткіштерін ғылыми зерттеу, консервациялау, реставрациялау, қайта жасау, жөндеу және бейімдеу жөніндегі жұмыстарды орындау;
8. туысы жоқ азаматтарды жерлеу және қабірлер орнын күтіп баптау.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • МЫНБАЕВА АЛИЯ АБУБАКИРОВНА
 • 8(72644)6-11-22
 • talas_fin@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  347 710 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  10 355 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 35 50 58 47
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 355 000,00 10 899 450,00 10 355 000,00 10 355 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 120 800,00 287 736 000,00 370 375 000,00 347 710 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 120 800,00 287 736 000,00 369 796 000,00 347 710 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539 080,00 14 840,00 579 000,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 315 080,00 142 920 770,00 100 537 000,00 130 940,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 892 500,00 498 310,00 546 000,00 130 940,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 19.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  19.03.2021
  Жоспар бойынша: 01.08.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.09.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 08.09.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 13.09.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 10.10.2022

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 20.10.2022

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;