ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Ақтөбе қаласында жолаушыларды автомобильмен тасымалдау процесін технологиялық диспетчерлік қолдау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • ТИЛЬМАГАМБЕТОВ АБЗАЛ КАПУОВИЧ
 • cupp_aktobe@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  60 867 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  9 468 000₸

  ROA, %

  0,45

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 041,00 251 041,00 251 041,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 564 653,00 38 923 056,00 9 468 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 126 872,00 229 283 626,00 60 867 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 147 000,00 213 254 171,00 46 262 400,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 979 872,00 16 029 455,00 14 604 600,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 463 734,00 46 027 243,00 32 493 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 899 082,00 7 104 187,00 23 025 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,34 0,45
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,41 1,54

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.04.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  26.03.2021
  Жоспар бойынша: 25.06.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 05.08.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 27.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 30.09.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 26.11.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 10.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;