ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Газет шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • ИГІМАН ЖОМАРТ МАҚАТҰЛЫ
 • 8(72839) 2-20-47
 • igiman01@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  10 764 842 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 520 291 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 200 000,00 198 200 000,00 198 200 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 932 160 000,00 2 827 477 000,00 1 520 291 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 004 357 000,00 18 774 446 000,00 10 764 842 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 106 293 000,00 20 879 130 000,00 12 072 028 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 101 936 000,00 -2 104 684 000,00 -1 307 186 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 987 872 000,00 19 874 065 000,00 14 162 413 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 01.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2021
  Жоспар бойынша: 10.08.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 14.09.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 27.09.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 30.09.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 21.10.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 02.11.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;