ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1. Электр энергиясын тарату, оның ішінде электр энергиясын тарату жүйелерінен соңғы тұтынушыға жеткізетін тарату желілерінің жұмысы (электр желілері, тіректер, есептегіштер мен кабельдер);
2.Бумен, жылытуға, электрмен жабдықтауға және басқа мақсаттарға арналған буды, ыстық суды өндіруді, беруді және таратуды қоса алғанда, жылу беру;
3. Суды жинау, тазарту және бөлу, оның ішінде:
- өзендерден, көлдерден, құдықтардан және т.б. жинау;
- жаңбыр суын жинау;
- сумен жабдықтау үшін суды тазарту;
-суды өндірістік және басқа қажеттіліктерге тазарту;
- негізгі өнімді өндіру үшін теңіз суын немесе жер асты суларын тұщыландыру;
- су құбырлары, көлік немесе басқа құралдар арқылы суды бөлу;
- суару каналдарын өңдеу.
3. Кәріз жүйесі, оның ішінде:
- ағынды суларды немесе тазарту қондырғыларын пайдалану;
- тұрмыстық немесе өндірістік сарқынды суларды, сондай-ақ кәріз жүйесі, коллекторлар, цистерналар және басқа да көлік құралдары арқылы жаңбыр суын жинау және тасымалдау;
- ағынды суларды, шөгінділерді және септиктерді тазарту, дәретханаларды химиялық өңдеу;
- ағынды суларды (тұрмыстық және өндірістік ағынды суларды, бассейндерден шыққан суды және басқаларын қоса) механикалық, химиялық және биологиялық тазартуды қолдана отырып тазарту;
- ағынды суларды қоса, тазарту дренаждық арналарын техникалық күту және күтіп ұстау, дренаждар мен кәріз құбырларын икемді шыбықтармен тазарту.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Шайманов Каиржан Шайманович
 • 8 (7182) 527055
 • modernizaciya@list.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  54 034₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  -7,50

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 11 11 11 62 60
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 788,90 1 788,90 980,90 57 596,81 117 430,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 343,97 -20 941,83 -21 070,57 15 285,84 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 611,08 54 453,35 17 196,11 30 794,43 54 034,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 613,95 70 051,21 16 516,85 51 053,93 108 226,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002,87 -15 597,86 679,26 -20 259,50 -54 191,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 020,09 462 630,56 463 480,20 721 851,40 722 660,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 364,10 483 572,40 484 550,74 706 565,60 722 660,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,08 -3,31 0,15 -3,42 -7,50
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 118,68 74,25 700,45 -46,15

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 13.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  Жоспар бойынша: 21.02.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 13.05.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 19.05.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 25.05.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 14.06.2022

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 21.06.2022

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;