ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Газет шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Хайргельдин Зада Аскарович
 • 8-718-37-6-18-77
 • novyi_put.aksu@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  37 200₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 698₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 697,87 1 697,87 1 697,87 1 697,87
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 697,87 1 697,87 1 697,87 1 697,87
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 820,06 25 197,76 29 626,00 37 200,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 744,57 25 087,76 29 626,00 37 200,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,49 110,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 330,65 5 824,99 5 357,65 4 916,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 12.05.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  Жоспар бойынша: 14.06.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 15.07.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 02.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 01.10.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 02.11.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 16.11.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;