ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, тазарту және тарату

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Калтаев Азамат Кумысбекович
 • 8/72636/2-18-51
 • kaltaev_azamat@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  540 607 561₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 24 54 54 54 50 50 63 47 47
  Уставный капитал, тг. 423 406 000,00 423 406 000,00 423 406 000,00 423 406 000,00 423 406 000,00 423 406 000,00 423 406 000,00 423 406 000,00 423 406 000,00 423 406 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 13 044 000,00 40 140 000,00 107 260 000,00 126 732 000,00 124 362 000,00 196 250 700,00 193 444 300,00 205 940 409,00 540 607 561,00
  Расходы, тг. 0,00 13 035 000,00 40 130 000,00 107 150 000,00 126 720 000,00 124 142 000,00 206 358 000,00 193 310 600,00 205 537 708,00 539 996 316,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 9 000,00 10 000,00 110 000,00 12 000,00 220 000,00 -10 107 300,00 133 700,00 402 701,00 611 245,00
  Активы, тг. 0,00 60 343 000,00 9 548 000,00 111 335 000,00 152 549 000,00 262 903 000,00 426 648 400,00 595 707 700,00 3 708 622 800,00 1 368 984 100,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 19.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  19.03.2021
  Жоспар бойынша: 01.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 02.08.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 09.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 09.09.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 01.10.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 11.10.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;