ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Өзге санаттарға қосылмаған кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Гимадеева Светлана Михайловна 8-705-252-07-94
 • Гимадеева Светлана Михайловна 8-705-252-07-94
 • Гимадеева Светлана Михайловна 8-705-252-07-94

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  34 400 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  124 551 000₸

  ROA, %

  -1,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 10 14 14 14 14 12 12 12 12 10
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 110 608 690,00 110 608 690,00 154 311 820,00 154 311 820,00 154 311 820,00 154 311 820,00 154 311 820,00 154 311 820,00
  Собственный капитал, тг. 1 185 823,00 1 754 150,00 109 688 467,00 107 722 910,00 156 311 100,00 155 340 000,00 155 413 490,00 153 159 485,00 135 908 540,00 124 551 000,00
  Доходы, тг. 5 155 000,00 40 286 000,00 36 500 357,00 65 963 780,00 63 731 770,00 76 121 710,00 42 497 900,00 46 413 000,00 20 515 200,00 34 400 000,00
  Расходы, тг. 5 132 001,00 39 961 740,00 40 097 355,00 65 369 450,00 63 317 950,00 73 043 580,00 41 781 100,00 47 843 700,00 37 682 900,00 35 500 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 2 999,00 324 260,00 -3 596 998,00 594 330,00 413 820,00 3 078 130,00 716 800,00 -1 430 700,00 -17 167 700,00 -1 100 000,00
  Активы, тг. 1 185 823,00 1 754 150,00 109 688 467,00 107 722 910,00 156 311 100,00 155 340 000,00 155 413 490,00 153 159 485,00 135 900 000,00 124 551 000,00
  Обязательства, тг. 1 185 823,00 1 754 150,00 109 688 467,00 107 722 910,00 153 798 350,00 155 340 000,00 155 413 490,00 153 159 485,00 135 900 000,00 124 551 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 2,00 18,00 -3,00 1,00 0,00 2,00 0,00 -1,00 -13,00 -1,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 2,00 18,00 -3,00 1,00 0,00 2,00 0,00 -1,00 -13,00 -1,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  25.03.2021
  Жоспар бойынша: 12.04.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  21.04.2021
  Жоспар бойынша: 06.05.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  23.04.2021
  Жоспар бойынша: 12.05.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.05.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 25.09.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 30.09.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;