ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1. Саяси, әлеуметтік, мәдени және басқа әрекеттерді ақпараттық қолдау;
2. газетке жариялау үшін заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының, қоғамдық, саяси және экономикалық өмірдің түрлі салаларындағы қызметі туралы ақпаратты іздеу және жинау;
3. газеттің баспа, альтернативті және басқа құралдарымен, оған кірістірулер мен қосымшалармен тарату;
4. газет шығару және таралымы;
5. облыстық газетке халықтың белсенділігі мен қызығушылығын арттыру құралдарының бірі ретінде әр түрлі конкурстар, викториналар мен жарыстар өткізу;
6. заңды және жеке тұлғаларға, халыққа ақпараттық-жарнамалық қызмет көрсету;
7. полиграфиялық өнімдерді өндіру және сату, көшіру және көбейту, түптеу;
8. өзінің негізгі қызметі саласында делдалдық қызметтерді ұсыну;
9. баспа және ақпараттық қызметті жүзеге асыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ханенко Аскар Антонович
 • 87183122033
 • rp-press@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  33 476₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Уставный капитал, тг. 642,80 642,80 642,80 642,80 642,80 642,80 642,80 917,50 917,50 917,50
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 15 101,80 17 500,00 14 546,60 14 777,00 14 514,00 22 859,00 19 188,00 15 077,00 32 450,00 33 475,60
  Расходы, тг. 15 101,80 17 500,00 14 546,60 14 777,00 14 514,00 22 859,00 19 165,00 15 056,00 32 450,00 32 989,60
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 21,00 480,00 486,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 08.05.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  Жоспар бойынша: 10.06.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.06.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 30.07.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 30.07.2021

  Объектінің сату бағасын бекіту бойынша комиссия отырысын өткізу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)

  Жоспар бойынша: 10.09.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 20.11.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 20.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;