ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Кәсіпорынның негізгі міндеттері: коммуналдық және тұрғын үй саласындағы электрмен қамтамасыз ету қызметін және заңнамамен тиым салынбағын басқа да қызмет түрлерін атқарады.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ещанов Аскар Уналбаевич
 • +7-(72-93-8)-22-9-02
 • tupelectro@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  153 956 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  15 486 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 45 34 29 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 486 000,00 15 486 000,00 15 486 000,00 15 486 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 486 000,00 15 486 000,00 15 486 000,00 15 486 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 481 000,00 234 851 000,00 123 152 000,00 153 956 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 396 000,00 234 712 000,00 122 996 000,00 153 730 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 139 000,00 156 000,00 226 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 15.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  15.02.2021
  Жоспар бойынша: 01.10.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 10.10.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 17.11.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 17.11.2021

  Объектінің сату бағасын бекіту бойынша комиссия отырысын өткізу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)

  Жоспар бойынша: 23.11.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 09.12.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 24.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;