ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Аудан тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету, канализация жүйесін күту және ұстау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тұрсынбаев Алмас Беркімбайұлы
 • +7 72635 21719
 • almas1784@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  302 035 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  696 736 000₸

  ROA, %

  0,10

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 48 48 48 48 68 70
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 910 200,00 696 736 000,00 696 736 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 85 931 000,00 128 031 600,00 144 180 500,00 126 881 000,00 176 004 000,00 302 035 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 85 931 000,00 128 013 600,00 144 180 500,00 126 186 000,00 175 286 000,00 301 317 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 000,00 718 000,00 718 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 412 613 500,00 306 535 700,00 291 306 900,00 244 718 200,00 711 579 700,00 711 579 700,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 807 800,00 14 843 700,00 14 843 700,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,10 0,10
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,10 0,10

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 19.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  19.03.2021
  Жоспар бойынша: 10.08.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 13.09.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 20.09.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 21.10.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 18.11.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 26.11.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;