ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және тарату

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Қайрат Мирас Қанатұлы
 • 87163621775
 • bur_gza@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  760 950₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 194 194 194 184 178 194 230 232 236 239
  Уставный капитал, тг. 57 190,00 57 190,00 57 190,00 57 190,00 57 190,00 57 190,00 95 190,00 95 190,00 95 190,00 101 065,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 213 039,00 235 896,00 243 951,00 256 689,00 267 704,00 321 543,00 916 867,00 970 658,00 900 914,00 760 950,00
  Расходы, тг. 226 326,00 243 315,00 246 625,00 257 143,00 266 497,00 371 125,00 913 288,00 967 980,00 898 528,00 1 001 684,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 287,00 -7 419,00 -2 674,00 -454,00 1 207,00 -49 582,00 3 579,00 2 678,00 2 386,00 -240 734,00
  Активы, тг. 126 390,00 130 071,00 115 715,00 118 809,00 126 671,00 162 865,00 4 346 182,00 3 933 839,00 3 928 423,00 3 691 668,00
  Обязательства, тг. 69 200,00 72 881,00 58 525,00 61 619,00 69 481,00 105 675,00 38 009,00 39 000,00 35 609,00 33 713,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.02.2021
  Жоспар бойынша: 01.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.07.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 05.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 10.08.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 26.08.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 11.11.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;