ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Баспа және полиграфиялық қызмет; мерзімді баспасөзді, газеттерді, журналдарды, буклеттерді басып шығару және шығару; ақпараттық агенттіктердің қызметі; Жарнама қызметі; делдалдық, маркетингтік, тұрмыстық, сервистік және басқа да қызметтер көрсету; ҚР заңнамасына сәйкес экономикадан тыс Қызмет; қолданыстағы заңнамада тыйым салынбаған өзге де қызмет.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • ҰЗАҚҚЫЗЫ ГҮЛМИРА
 • (71439) 2-12-31
 • ECONOM_JAN@MAIL.RU

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 520,00 670 520,00 670 520,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 000,00 657 000,00 1 845 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870 000,00 529 000,00 -427 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 01.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  01.02.2021
  Жоспар бойынша: 20.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 20.07.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 23.07.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 27.07.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 12.08.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 12.08.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;