ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Газеттер шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Калтаев Азамат Кумысбекович
 • 8/72636/2-18-51
 • kaltaev_azamat@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  72 774 063₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  10 745 500₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 23 24 24 22 20 20 20 20 20 20
  Уставный капитал, тг. 14 686 000,00 13 397 000,00 13 397 000,00 6 715 000,00 6 715 000,00 6 715 000,00 6 715 000,00 6 715 000,00 6 715 000,00 6 715 000,00
  Собственный капитал, тг. 15 579 000,00 15 024 000,00 15 951 900,00 8 925 900,00 8 682 400,00 8 352 300,00 8 360 400,00 8 390 100,00 10 459 400,00 10 745 500,00
  Доходы, тг. 38 185 000,00 41 800 000,00 44 683 000,00 47 054 000,00 44 543 639,00 51 410 286,00 47 100 968,00 53 489 340,00 74 435 005,00 72 774 063,00
  Расходы, тг. 38 080 000,00 41 426 900,00 44 672 000,00 47 041 000,00 44 787 200,00 51 740 400,00 47 092 854,00 53 459 628,00 74 300 600,00 72 487 971,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 105 000,00 373 100,00 11 000,00 13 000,00 -243 561,00 -330 144,00 8 114,00 29 712,00 134 405,00 286 092,00
  Активы, тг. 2 217 395,00 19 386 140,00 16 425 510,00 10 064 000,00 10 534 400,00 9 236 100,00 8 360 400,00 8 390 100,00 10 459 400,00 10 745 500,00
  Обязательства, тг. 659 294,00 1 401 090,00 1 484 000,00 1 139 000,00 1 851 900,00 883 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 19.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  19.03.2021
  Жоспар бойынша: 10.06.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 12.07.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 15.07.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.07.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 09.08.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 19.08.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;