ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

"Таратушы желілер арқылы суды беру" "Ағынды суларды бұру"

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Апенова Анар Жексембайқызы
 • 8(71633)2-12-87
 • erem_oe@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  143 333 060₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  50 589 240₸

  ROA, %

  -13,80

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 88 103 107 107 107 107 107 107 105 100
  Уставный капитал, тг. 70 837 000,00 70 837 000,00 70 837 000,00 92 246 000,00 96 259 000,00 97 086 000,00 108 086 000,00 111 030 000,00 112 359 000,00 114 577 720,00
  Собственный капитал, тг. 39 403 000,00 43 843 400,00 34 894 400,00 47 166 400,00 51 366 940,00 58 656 000,00 48 152 940,00 44 160 940,00 60 531 000,00 50 589 240,00
  Доходы, тг. 61 581 000,00 92 880 010,00 85 074 550,00 98 095 180,00 111 760 000,00 121 671 000,00 140 860 000,00 126 345 750,00 123 644 800,00 143 333 060,00
  Расходы, тг. 71 265 000,00 92 666 070,00 94 023 570,00 105 793 000,00 111 730 000,00 121 479 000,00 148 094 000,00 133 281 750,00 138 948 570,00 155 493 540,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -9 684 000,00 213 940,00 -8 949 020,00 -7 697 820,00 30 000,00 192 000,00 -7 234 000,00 -69 303 770,00 -15 303 770,00 -12 160 480,00
  Активы, тг. 44 597 000,00 52 614 400,00 54 396 400,00 71 152 000,00 69 858 000,00 69 607 000,00 74 009 000,00 84 351 000,00 88 100 000,00 88 100 000,00
  Обязательства, тг. 5 194 000,00 8 771 000,00 19 502 000,00 23 985 600,00 18 491 060,00 10 951 000,00 25 856 060,00 40 190 060,00 27 569 000,00 37 510 760,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -21,70 0,40 -16,50 -10,80 0,00 0,30 -9,80 -8,20 -17,40 -13,80
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -24,60 0,50 -25,60 -16,30 0,10 0,30 -15,00 -15,70 -25,30 -24,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.03.2021
  Жоспар бойынша: 31.05.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 09.07.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 16.07.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 30.07.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 27.08.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 30.11.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;