ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Жылу беру, тарату және жеткізу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Апенова Анар Жексембайқызы
 • 8(71633)2-12-87
 • erem_oe@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  373 800₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  473 108₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 149 149 144 143 144 128 123 120 124 120
  Уставный капитал, тг. 655 823,00 651 672,00 556 551,00 556 551,00 671 684,00 497 827,00 497 826,00 497 827,00 497 827,00 519 373,00
  Собственный капитал, тг. 619 415,00 667 578,00 556 320,00 521 475,00 633 890,00 458 717,00 454 705,00 430 458,00 383 306,00 473 108,00
  Доходы, тг. 185 418,00 240 431,00 227 022,00 249 778,00 298 205,00 316 621,00 382 250,00 353 353,00 357 287,00 373 800,00
  Расходы, тг. 222 458,00 237 141,00 242 553,00 284 004,00 301 289,00 317 636,00 385 813,00 362 108,00 403 789,00 373 800,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -37 040,00 3 290,00 -15 531,00 -34 226,00 -3 084,00 -1 015,00 -3 564,00 -8 755,00 -46 505,00 0,00
  Активы, тг. 626 979,00 675 949,00 578 591,00 557 803,00 658 486,00 476 019,00 488 108,00 478 516,00 447 901,00 514 543,00
  Обязательства, тг. 7 564,00 8 371,00 22 271,00 36 328,00 24 596,00 17 302,00 33 404,00 48 058,00 64 595,00 41 435,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -0,06 0,01 -0,03 -0,06 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,10 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -0,06 0,01 -0,03 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,12 -0,12 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.03.2021
  Жоспар бойынша: 31.05.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 11.07.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 18.07.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 01.08.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 29.08.2022

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 30.11.2022

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;