ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Қауіпсіз қалдықтарды жинау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Қайрат Мирас Қанатұлы
 • 87163621775
 • bur_gza@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  34 181₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 61 64 61 58 57 55 63 67 55 0
  Уставный капитал, тг. 151 266,00 151 266,00 146 140,00 146 140,00 146 140,00 146 138,00 160 888,00 160 888,00 160 888,00 160 888,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 179 660,00 64 203,00 117 499,00 166 435,00 83 521,00 189 634,00 511 813,00 176 412,00 79 480,00 34 181,00
  Расходы, тг. 174 258,00 70 940,00 113 875,00 171 396,00 85 714,00 192 015,00 509 673,00 171 403,00 98 278,00 94 512,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 5 402,00 -6 737,00 3 624,00 -7 961,00 -2 193,00 -2 381,00 2 140,60 5 470,00 18 848,00 -20 331,00
  Активы, тг. 149 415,00 134 563,00 124 383,00 135 692,00 124 982,00 136 361,00 152 446,00 153 406,00 145 010,00 96 548,00
  Обязательства, тг. 7 599,00 16 622,00 26 570,00 40 343,00 54 510,00 50 908,00 41 010,00 54 300,00 45 306,00 66 651,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,36 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,14 0,36 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.02.2021
  Жоспар бойынша: 03.05.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 31.05.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 07.06.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 10.06.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 29.06.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 11.10.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;