ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Мектепке дейінгі білім беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • бас маманы - Қуаныш Гүлшат Қуанышқызы
 • +7 (7252) 24-75-11
 • g.kuanysh@shymkent.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  65 180 093₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  -11,83

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 54 690 388,62 40 634 260,25 49 321 221,36 51 405 854,02 54 934 151,14 63 833 088,00 65 180 092,52
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 49 247 812,30 43 779 421,33 49 006 592,46 52 082 453,67 52 364 106,96 66 927 035,08 66 437 224,27
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 5 442 576,32 -3 145 161,08 314 628,90 -676 599,65 2 570 044,18 -3 093 947,08 -1 257 131,75
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 16 021 601,46 12 876 440,38 13 191 069,28 12 514 469,63 15 191 848,89 12 097 901,81 10 626 100,10
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 33,97 -24,43 2,39 -5,41 16,72 -25,57 -11,83
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  26.03.2021
  Жоспар бойынша: 05.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 08.09.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 10.11.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 19.11.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 07.12.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 17.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;