ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- Жылу энергиясын өндіру, жеткізіп беру және тарату;
- Қаланы энергия-су-жылумен қамтамасыз ететін жүйелерінің жұмыс тәртіптерін тындырымды-диспетчерлік басқару:
- Технологиялық жабдықтарды жөндеу;
- Жаңа күштіліктерге ыстық су және жылутехникалық жайғдайларды беру;
- Мамандырылған қызмет көрсетуші персоналы болмайтын энергиямен қамтамасыз етуші желілеріне қосылған жылу желілеріне және тұтынушылардың жылу нүктелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
- Жылу желілерін алдын-ала сынау;
- Тұтынушылардың сұранысы бойынша жылу желілерін қосу;
- Жылу энергиясын есепке алу және бақылау құралдарын жөндеу, диагностика және тексеру;
- Суды жұмсарту мен су дайындайтын қондырғыларды пайдалану және кіріспе химиялық тәртібін бақылау;
- Газ шарушалығын, орта және төмен қысымдағы газ құбырлары мен қазандардың, жағушы жабыдықтарын пайдалану;
- 0,7кг/кв.см жоғары қысым астында және температурасы 115 С жоғарыда жұмыс жасайтын бу және су жылытатын қызандарды дайындау, пайдалану, монтаждау және өңдеу; бу мен ыстық судың құбырларын пайдалану;
- 0,7 кг/кв.см жоғарғы қысым астында және температурасы 115 С жоғарыда жұмыс жасайтын қазандар мен құбырларды жөндеу, мерзімді және техникалық қызмет көрсету;
- Конструкциялармен жабдықтарды тоттанудан сақтау, құбырлар мен жабдықтарды жылудан оқшаулаубойынша жұмыстарды орындау; бекітіп тастаушы арматурасын қондыру;
- Қазаннан шығатын түтін құбырлары мен газ жолдарын ағымдағы жөндеу, құрылғылар мен жабдықтарды жылудан оқшаулау бойынша жұмыстарды орындау; бекітіп тастаушы арматурасын қондыру;
- Қысыммен жұмыс істейтін қазандарды, құбырларды жобалау, құрылысын салу және пайдалану;
- Бумен және сумен жылыту қазандарын пайдалану;
- Бу және ыстық су құбырларын пайдалану;
- Бақылау өлшеу аспаптары мен өлшеу құралдарын пайдалану, сондай –ақ өлшеу құралдарын ведомстволық тексеру;
- Жылу торабтарын нормативтік жылу шығындарының есептемесі;
- Босатылған жылу энергиясын арналған тарифтік есептемесі және оны бекіту; ӨТП сәйкес жылу тораптарының нормативтік жылыстау есептемесі;
- Тұтынушыларға жылу энергиясын босатуға (сатып алу және сату), тораптар (абоненттердегі) санамалап өлшеу, аспаптарының көрсеткіштерін (коммерциялық есептерін) алып қарау, есепшоттар жасап беру және төленген шоттардың түсірілімдерін бақылау, тұтнушыларға абоненттердегі жылу санауыштарды жоспарлы және жоспардан тыс (біржолғы) ауыстыруды жүргізу, жылу энергиясынпайдаланғаны үшін берешегі бар абоненттерге ескертпелер беру, талаптарын бұзған төлем төлемейтіндер мен тұтиынушыларды ажырату;
- Сумен және жылумен жабдықтаудың есептеу аспаптары жүйелерін пайдалану, жинақтау және жөндеу;
- Мыналарды жобалау: байланыс және белгі беру; сумен жабыдқтау және желдеткіш және жылумен жабдықтау
- Электр және сумен жабдықтау, сондай-ақ басқа да тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінің , сондай-ақ есепке алу бақылау құрылғылары өнеркәсіптік мақсаттарына байланысты тезнологиялық жабдықтарды монтаждау, қосу;
- Желілер мен электр сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, ішкі электрмен жарықтандыру құрылғысын, ішкі электрмен жарықтандыру және электр жылыту;
- Ыстық және суық сумен, жылумен, орталықтандырылған кәріз желілері, өнеркәсіптік және нөсерлі су жүйелері, құрылғыңыздың ішкісу құбыры, жылу беру мен кәріздің;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Енсепов Берик Сакиевич
 • 8(72934) 71550
 • UzenZhlu1@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 546 700₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  5 240 464₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 361 394 423 380 352 382 377 429 349 416
  Уставный капитал, тг. 4 987 106,00 4 906 199,00 4 906 199,00 4 906 199,00 4 901 347,00 5 215 533,00 5 240 464,00 5 240 464,00 5 240 464,00 5 240 464,00
  Собственный капитал, тг. 4 987 106,00 4 906 199,00 4 906 199,00 4 906 199,00 4 901 347,00 5 215 533,00 5 240 464,00 5 240 464,00 5 240 464,00 5 240 464,00
  Доходы, тг. 1 230 552,00 852 964,00 872 155,00 798 618,00 888 391,00 1 162 587,00 1 339 670,00 1 374 023,00 1 450 664,00 1 546 700,00
  Расходы, тг. 1 218 486,00 850 517,00 890 873,00 998 604,00 1 049 076,00 1 179 961,00 1 460 604,00 1 493 943,00 1 484 230,00 1 609 066,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 12 066,00 2 447,00 -18 718,00 -199 986,00 -160 685,00 -17 374,00 -120 934,00 -119 920,00 -33 566,00 -62 366,00
  Активы, тг. 273 492,00 274 515,00 281 085,00 252 582,00 322 319,00 336 247,00 357 283,00 387 346,00 417 059,00 439 256,00
  Обязательства, тг. 267 285,00 160 286,00 163 197,00 246 421,00 380 216,00 391 970,00 645 307,00 773 090,00 649 314,00 7 327 750,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 14.04.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  14.04.2021
  Жоспар бойынша: 01.08.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 20.09.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 26.09.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 03.10.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 19.10.2022

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 01.11.2022

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;