ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Жарғымен белгіленген тәртіпте Серіктестік істерін басқаруға қатысуға; - Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның құжаттамасымен танысуға;- Серіктестіктің қызметінен табыс алуға;- Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлкінің бір бөлігінің құнын немесе оның құнын алуға;- өз үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтатуға;- Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы» Заңында (бұдан әрі – Заң) және (немесе) Серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дауласуға құқылы; - құрылтай ұжаттарының талаптарын сақтауға;- Серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімде салымдар енгізуге;- Серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге міндетті.
- Серіктестікке Қатысушы заңнамада көзделген басқа да құқықтарды (міндеттерді) көтеруі мүмкін.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Бас директор Имашев Каиргали Есенгалиевич
 • +7 (7112) 28-32-43
 • uvodok@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 01.02.2024

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  Жоспар бойынша: 01.06.2024

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 31.08.2024

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 28.10.2024

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 15.11.2024

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 15.12.2024

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;