ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Мемлекеттік меншіктегі су шаруашылығы жүйелері мен құрылыс жайларын күтіп-ұстау, пайдалану, жөндеу және реконстукциялау, сондай-ақ олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тоқбергенов Досжан Сүндетұлы
 • 87770923492
 • talasasa@bk.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  91 282 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  15 000 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 22 21 21
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 430 000,00 67 163 000,00 91 282 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 785 000,00 59 903 000,00 89 256 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 355 000,00 7 260 000,00 2 026 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 530 000,00 361 845 000,00 335 804 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 813 000,00 343 314 000,00 314 963 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 19.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  19.03.2021
  Жоспар бойынша: 01.08.2023

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.09.2023

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 08.09.2023

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 13.09.2023

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 10.10.2023

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 20.10.2023

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;