ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Көшелерді санитарлық тазарту

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Манимханова Индира Толегенқызы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  6 986 387 899₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  5 558 401 672₸

  ROA, %

  0,50

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 1 556 1 463 1 306 1 503 1 521 1 529 1 600
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 11 807 952 948,40 11 705 003 864,90 10 532 898 026,80 11 986 390 051,20 11 941 936 218,10 11 776 707 033,20 11 776 707 033,20
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 12 602 516 046,90 12 504 666 963,40 10 550 833 245,00 11 256 381 102,00 5 552 543 569,00 5 617 864 188,00 5 558 401 672,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 3 125 679 049,00 3 350 446 813,60 3 347 859 052,20 4 647 606 000,00 6 252 873 495,00 6 813 331 836,00 6 986 387 899,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 3 120 204 324,80 3 345 256 057,30 4 121 115 804,50 5 129 514 000,00 6 618 840 529,00 6 542 798 822,00 6 935 109 899,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 5 474 724,30 5 190 756,30 -773 256 752,30 -481 908 000,00 -365 967 034,00 270 533 014,00 51 278 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 13 510 653 068,80 12 720 199 144,40 10 891 513 319,00 14 300 471 845,00 8 669 638 100,00 10 886 588 889,00 10 280 477 999,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 907 876 103,50 215 536 873,00 340 680 074,00 3 044 090 742,00 3 117 094 318,00 5 268 724 802,00 4 722 076 327,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 -7,10 -3,40 -4,20 2,50 0,50
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 -7,33 -4,28 -6,59 4,82 0,92

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 19.04.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  19.04.2021
  Жоспар бойынша: 03.10.2024

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 04.11.2024

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 08.11.2024

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 11.11.2024

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 28.11.2024

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 04.12.2024

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;