ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, тазарту және тарату

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • ГАЛИАКБАРОВ БИЛАЛ ГАЗИЗОВИЧ
 • (71332) 2-18-78, 2-16-54
 • kokzhar_2003@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  49 490 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 700 828 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998 425 000,00 998 425 000,00 998 425 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 242 349 000,00 1 477 602 000,00 2 700 828 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 608 000,00 40 072 000,00 49 490 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 934 000,00 78 436 000,00 97 402 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 326 000,00 -38 364 000,00 -47 912 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 244 475 000,00 1 482 217 000,00 2 706 061 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 126 000,00 4 615 000,00 5 233 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.04.2022

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  Жоспар бойынша: 23.05.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 27.06.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 25.07.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 22.02.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 28.10.2022

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 30.11.2022

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;