ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- активтерді қайта құрылымдау;
- талап-арыз жұмысын жүргізу;
- стресті активтерді басқару;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Мадиева С.А.
 • +7-7172-91-91-54
 • s.madiyeva@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  6 235 859₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  8 227 502 000₸

  ROA, %

  -12,37

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 52 46 59 83 80 71 67 67 67 65
  Уставный капитал, тг. 35 712 000 000,00 35 712 000 000,00 35 712 000 000,00 35 712 000 000,00 51 112 000 000,00 51 112 000 000,00 51 112 000 000,00 61 112 000 000,00 61 112 000 000,00 61 112 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 26 346 136 000,00 18 929 263 000,00 38 949 761 000,00 46 478 017 000,00 16 592 483 000,00 15 974 786 000,00 13 559 562 000,00 36 369 628 000,00 14 942 918 000,00 8 227 502 000,00
  Доходы, тг. 2 029 424 000,00 2 733 334 000,00 2 776 722 000,00 8 727 214 000,00 9 830 963 000,00 15 566 901 000,00 7 820 258 000,00 7 759 259 000,00 6 518 748 000,00 6 235 859,00
  Расходы, тг. 718 707 000,00 9 208 699 000,00 1 548 930 000,00 3 826 317 000,00 25 795 575 000,00 13 412 535 000,00 6 239 550 000,00 7 238 192 000,00 27 645 246 000,00 12 966 699 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 1 275 563 000,00 -6 802 235 000,00 1 099 260 000,00 3 628 010 000,00 -15 596 262 000,00 -617 697,00 -897 763,00 420 660,00 -21 097 498 000,00 -6 730 841 000,00
  Активы, тг. 25 553 125 000,00 18 643 478 000,00 56 394 825 000,00 72 281 035 000,00 74 915 851 000,00 86 921 526 000,00 81 261 555 000,00 62 812 517 000,00 56 533 626 000,00 52 310 425 000,00
  Обязательства, тг. 151 537 000,00 79 456 000,00 16 643 473 000,00 25 803 018 000,00 70 661 615 000,00 70 946 740 000,00 67 701 993 000,00 26 442 889 000,00 41 590 708 000,00 44 082 923 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 1,18 -7,20 0,71 1,46 -5,12 0,00 0,00 0,71 -35,66 -12,37
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 4,74 -28,95 3,80 8,73 -56,91 0,00 -0,01 2,08 -82,27 -58,10

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.02.2021
  Жоспар бойынша: 15.04.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.04.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 17.05.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 28.05.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 16.06.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 30.06.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;