ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1) электрэнергиясын беру және тарату;
2) электрмен жабдықтау;
3) электрэнергиясы несепке алу аспаптарын орнату;
4) техникалық шарттарды беру;
5) коммуналдық меншік тегі мүлікті сенімгерлікпен басқару шарттары бойынша қызметкөрсетілетін электржелілері мен жабдықтарына (әуежелілері, кабельдік желілер, қосалқы станциялар, трансформаторлык қосалқы станциялар, жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар, трансформаторлар, жоғары вольттык ірмелер, орамішілік жарықтандыру, көшелік жарықтандыру, электржелілнрі және жабдыктар) техникалық қызмет көрсету, жөндеу және қайта жаңарту;
6) жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау;
7) жылу энергиясын беру мен бөлудің бірыңғай цикліне қатысатын бөгдеұйымдардың жылу объектілерін жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету;
8) жылу желілері мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және қайта жаңарту;
9) суды магистральдық труба кұбырлары және таратушы желілер арқылы беру;
10) таратушы желілер арқылы су беру (техникалык су);
11) магистральдық құбыржолдары арқылы су беру (суаруға арналған су);
12) сарқындысуларды бұру және тазарту;
13) су құбырлары мен кәріз желілеріндегі судыңағып кетуін және жою;
14) химиялық тазартылған суды өткізу жөніндегі қызметтер;
15) су көздерінен (жерүсті, жерасты), сумен жабдықтау жүйелерінен, кәрізжүйелерінен суды талдау жөніндегі қызметтер;
16) сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін күрделі және ағымдағы жөндеу, реконструкциялау және салу;
17) жобада көзделмеген жаңа объектіні (қалалық су құбыры кестесінде) табиғи монополия субъектісінің теңгерімін дегі желіге қосу;
18) өндіріс қалдықтарын (металл сынықтарын) сату.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Трофимова Оксана Ивановна
 • (71435) 2-09-94
 • fin.zitikara@kostanay.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  2 272 483 819₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  4 678 127 248₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 491 486 487
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 167 761 224,00 2 167 761 224,00 2 167 761 224,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155 982 700,00 3 909 040 991,00 4 678 127 248,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 337 887 845,00 2 068 974 614,00 2 272 483 819,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 491 476 839,00 2 315 916 558,00 2 435 682 132,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153 588 994,00 -246 941 944,00 -163 198 313,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 739 382 337,00 6 520 902 753,00 7 321 146 232,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583 399 637,00 2 611 861 762,00 2 643 018 985,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  01.02.2021
  Жоспар бойынша: 09.06.2023

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 10.07.2023

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 18.07.2023

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 08.09.2023

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 03.10.2023

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 12.10.2023

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;