ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Апталық газетті екі тілде шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Казкенов Д. Ж.
 • 8(716-35)79-1-52
 • Kazkenovd@lis.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  12 523₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  6 953₸

  ROA, %

  0,04

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 6 6 6 8 6 6 6 4 5 6
  Уставный капитал, тг. 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00
  Собственный капитал, тг. 5 817,00 5 817,00 5 817,00 5 817,00 6 112,00 6 112,00 6 911,00 6 941,00 6 941,00 6 953,00
  Доходы, тг. 10 562,00 10 562,00 10 562,00 11 989,00 12 215,00 14 298,00 12 836,00 13 275,00 12 559,00 12 523,00
  Расходы, тг. 9 117,00 9 117,00 9 117,00 11 632,00 12 161,00 14 202,00 12 047,00 13 245,00 12 559,00 12 511,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 1 445,00 1 445,00 1 445,00 357,00 54,00 96,00 789,00 30,00 0,00 12,00
  Активы, тг. 4 196,00 4 196,00 4 196,00 2 188,00 1 245,00 472,00 772,00 1 114,00 241,00 542,00
  Обязательства, тг. 579,00 579,00 579,00 57,00 443,00 250,00 248,00 137,00 164,00 34,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,40 0,40 0,40 0,20 0,10 0,03 0,06 0,08 0,02 0,04
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  25.02.2021
  Жоспар бойынша: 14.04.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  14.04.2021
  Жоспар бойынша: 27.04.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  20.04.2021
  Жоспар бойынша: 30.04.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  29.04.2021
  Жоспар бойынша: 05.05.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 24.05.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 02.08.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;