ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Кәсіпорынның негізгі міндеттері: коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметі және заңнамамен тиым салынбаған басқа да қызмет түрлерін атқарады.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ускенов Танаш Тленбаевич
 • +7-(72-93-8)-50-06-4
 • komkyzmet@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  509 863 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  6 798 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 72 78 97 81
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 798 000,00 6 798 000,00 6 798 000,00 6 798 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 798 000,00 6 798 000,00 6 798 000,00 6 798 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876 493 000,00 876 493 000,00 417 152 000,00 509 863 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876 213 000,00 877 323 000,00 418 366 000,00 510 674 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 -422 000,00 -1 214 000,00 -811 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 15.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  15.02.2021
  Жоспар бойынша: 01.10.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 10.11.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 17.11.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 17.11.2021

  Объектінің сату бағасын бекіту бойынша комиссия отырысын өткізу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)

  Жоспар бойынша: 23.11.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 09.12.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 24.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;