ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

кәсіби дербестік негізінде газеттер шығару (баспа қызметі)

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Демесинова Алтынай Елюбаевна
 • 87183221238
 • irtpress@yandex.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  27 151 300₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 012 841₸

  ROA, %

  1,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 10 10 10 9
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 009 741,00 2 009 741,00 2 009 741,00 2 009 741,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 009 741,00 2 009 741,00 2 011 741,00 2 012 841,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 340 200,00 21 112 600,00 26 632 900,00 27 151 300,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 340 200,00 21 112 600,00 26 632 900,00 27 148 200,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 100,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651 800,00 138 400,00 664 100,00 526 740,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 04.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  04.02.2021
  Жоспар бойынша: 11.05.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 17.05.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 20.05.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.05.2021

  Объектінің сату бағасын бекіту бойынша комиссия отырысын өткізу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)

  Жоспар бойынша: 29.05.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 01.07.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 21.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;