ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Аудан аумағында аудандық "Жаңа өмір - Новая жизнь" газетін шығару және тарату

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тұрсынбаев Алмас Беркімбайұлы
 • +7 72635 21719
 • almas1784@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  50 123 797₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 13 15 15 15 15 15 15 14 13 12
  Уставный капитал, тг. 12 750 000,00 12 750 000,00 12 750 000,00 13 492 000,00 13 930 000,00 18 805 000,00 7 768 000,00 14 644 300,00 10 926 978,00 19 479 830,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 17 074 000,00 20 420 000,00 15 100 000,00 24 450 000,00 30 088 000,00 33 738 000,00 36 346 000,00 34 778 000,00 43 958 886,00 50 123 797,00
  Расходы, тг. 17 074 000,00 20 420 000,00 15 100 000,00 24 450 000,00 30 003 000,00 33 855 000,00 41 331 000,00 32 454 000,00 47 676 208,00 41 570 942,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 -117 000,00 -4 982 000,00 -2 324 000,00 -3 717 322,00 4 835 859,00
  Активы, тг. 1 936 200,00 1 936 200,00 1 936 200,00 2 002 000,00 796 000,00 934 000,00 1 278 200,00 1 328 300,00 1 622 590,00 2 644 390,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 804 000,00 1 270 000,00 6 244 000,00 5 640 000,00 5 221 500,00 2 348 440,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 19.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  19.03.2021
  Жоспар бойынша: 23.08.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 27.09.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 30.09.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 04.10.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 28.10.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 08.11.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;