ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1. Кәсіпорын қызметінің мәні жер асты суларының өндіру саласындағы шаруашылық қызметті жүзеге асыру, сумен жабдықтау және канализациялық ағындарды елді мекендерге бұру, сумен жабдықтаужәне канализациялық ағындарды елді мекенднрге бұру, сондай-ақ сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану және жөндеу болып табылады.
2. Кәсіпорын қызметінің мақсаты елді мекендер мен басқа да объектілерге (әлеуметтік, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және т.б.)сауыз суды үздіксіз беру, ағынды суларды бұру және тазарту болып табылады.
3. Қойылған сақсаттарды іске асыру үшін кәсіпорын келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады.
4. сумен жабдықтау су бұру жүйелерінің барлық элементтерін пайдалану және жөндеу, қалпына келтіру жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
-сумен жабдықтау жүйелері бойынша:
су тарту құрылыстарын, тазарту құрылыстарын, су құбыры желілерін және олардағы құрылыстарды (өрт гидранттарын, бекіту арматураларын және т.б.) , сорғы станцияларын, реттеуші сыйымдылықтарды (резервуарларды)және су қысымды мұнараларды, санитарлық қорғау аймақтарын;
-су бұру жүйелері бойынша:
кәрізді коллекторлар мен су бұру желілерін, сорғы станцияларын, тазарту құрылыстарын, ағызу станцияларын, сарқынды суларды ағызуды, сарқынды суларды жинағыштарды (бар болса);
5. Табиғи ресурстарды ұтымдцы пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып, су тұтыну және су бұру лимиттерін айқындау, су тұтыну және су бұру жоспарлары мен есептеулерін әзірлеу;
6. ағымдағы және күрделі жөндеуге, сондай-ақ қолданыстағы су құбыры және кәріз желілерін, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін қайта жаңартуға және жаңаларын салуға байланысты жұмыстардыц жүргізуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу.
7. сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің қолданыстағы объектілерінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары бойынша Тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру;
8. су пайдаланудың барлық түрлеріне және марқынды суларды бұруға техникалық шарттарды әзірлек және беру, кәсіпорындар мен объектілерді салу, қайта жаңарту, кәсіпорындарды, құрылыстар мен жер асты суларының бас тоғанын орналастыру жобаларын келісу.
9. кәсіпорының барлық ғимараттар кешенін, су құбыры және кәріз желілері мен құрылыстарын күрделі және ағымдағы жөндеуді, қайта жаңартуды
10. жүзеге асыр тұтынушыларды орталық су құбыры және кәріз жүйесіне қосу, сумен жабдықтау және кәріз жүйесіне қосу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін есептеу аспаптарын орнату, жөндеу, тексеру, пломбалау;
11. сумен жабдықтау, су бұру және су үнемдеу технологияларын енгізіу жүйелерінде технонлогиялық процестерді автоматтандыру және су есептеу құралдарының пилоттық және үлгілік жобаларын әзірлеуге қатысу;
12. кәсіпорындарға, ұйымдарға, мекемелерге және жеке тұлғаларға сатып алынатын суды қайта сату, қазылған щұңқырлар мен тұндырғыштардың сарқынды суларын ақылы негізде сору және шығару;
13. су жіберудің бекітілген лимиттерін және тұтынушылардың кәріздік ағындарын қкабылдауды қамтамасыз ету;
14. сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жай-күйіне әсер ететін, олардың мақсатына, ведомстволық тиесіліне және меншік нысанына қарамастан, құрылыс жобаларын келісу;
15. кәсіпорынға тиесілі мүліктерді ұстау және сақталуын қамтамасыз ету және өндірістік мақсаттағы объектілерді күзету.
16. Кәсіпорын осы Жарғыда бекітілген оның қызметінің мәні мен мақсатына сай емес қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмілелерді жасауға құқылы емес.
17. Кәсіпорының Қазақстан Республикасының заңдарында немесе құрылтай құжаттарына белгілі бір шек қойылған қызмет мақсаттарына қайшы не оның Бас директорының жарғылық құзыретін бұза отырып, жасаған мәмілесі Мемлекеттік басқаруорганыныңм және Меншік иесінің немесе прокурордың талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Паримбеков Жеңіс Қуанышұлы
 • 8 (7262) 45-57-62
 • taraz_fin@mail.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 895 395₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -396 615₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 587 620 639 670 676 656
  Уставный капитал, тг. 382 564,00 382 564,00 418 244,00 443 564,00 740 001,00 1 104 215,00 3 625 757,00 4 890 207,00 5 468 680,00 6 151 864,00
  Собственный капитал, тг. 117 989,00 337 057,00 340 546,00 303 501,00 305 137,00 204 600,00 206 662,00 8 091,00 24 592,00 -396 615,00
  Доходы, тг. 828 441,00 938 604,00 1 417 569,00 1 457 248,00 1 598 912,00 1 519 122,00 1 975 751,00 1 966 818,00 2 073 825,00 1 895 395,00
  Расходы, тг. 936 247,00 1 085 084,00 1 391 115,00 1 476 563,00 1 583 025,00 1 716 908,00 1 950 743,00 2 047 920,00 2 416 218,00 2 266 852,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -1 078 806,00 -146 480,00 26 454,00 -19 315,00 15 887,00 -197 786,00 25 008,00 -81 102,00 -342 393,00 -371 457,00
  Активы, тг. 718 376,00 1 055 756,00 1 146 986,00 1 123 946,00 1 419 648,00 1 838 543,00 4 279 477,00 6 218 241,00 7 300 110,00 7 249 548,00
  Обязательства, тг. 217 823,00 336 135,00 388 196,00 376 881,00 374 510,00 529 728,00 447 058,00 1 319 943,00 1 806 838,00 1 494 299,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 17.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  17.03.2021
  Жоспар бойынша: 19.09.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 19.10.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 24.10.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 27.10.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 21.11.2022

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 01.12.2022

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;