ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Кәсіпорын қызметінің мәнісі: энергиямен жабдықтау, коммуналдық және тұрғын үй шаруашылығы саласындағы, жергілікті инфрақұрылымдар мен әлеуметтік мәдени-тұрмыс объектілердің, өзге де жүйелерінің шаруашылық қызметін жүзеге асыру болып табылады

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • М.Шалкаров
 • 87292465160
 • manenergo@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 167 145 147 0 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 357,00 170 357,00 170 357,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 522 133,00 1 878 501,00 2 091 142,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 553 163,00 2 055 627,00 2 481 415,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 069,00 -177 125,00 -390 274,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 767,00 140 867,00 151 469,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 17.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  17.03.2021
  Жоспар бойынша: 04.10.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 10.11.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 17.11.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 23.11.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 09.12.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 24.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;