ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Баспалық, шығармашылық, жарнамалық қызметтер

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Карабаев Рахманберди Молдагалиевич
 • 8-72631-21136
 • abb_raifo@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  30 410 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 20 20 20 23 23 23 23 23 23 23
  Уставный капитал, тг. 4 783 000,00 4 383 000,00 4 383 000,00 14 009 000,00 13 793 000,00 13 793 000,00 13 793 000,00 13 793 000,00 13 793 000,00 13 793 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 18 798 000,00 23 630 000,00 29 189 000,00 11 234 000,00 27 762 000,00 34 302 000,00 32 846 000,00 35 884 000,00 45 644 000,00 30 410 000,00
  Расходы, тг. 19 956 300,00 23 677 000,00 31 364 000,00 11 538 000,00 27 475 000,00 33 501 000,00 32 846 000,00 35 804 000,00 45 844 000,00 31 504 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -1 162 500,00 -47 000,00 -2 175 000,00 -303 000,00 -287 000,00 -801 000,00 0,00 80 000,00 200 000,00 -1 094 000,00
  Активы, тг. 2 011 500,00 1 590 000,00 1 901 000,00 1 080 000,00 1 280 000,00 3 791 000,00 5 249 000,00 2 729 000,00 3 972 000,00 1 939 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 17.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  17.03.2021
  Жоспар бойынша: 26.05.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 28.06.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 01.07.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 07.07.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 09.08.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 19.08.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;