ЖЫЛ: 2019
Объектілер саны: 1;
ЖЫЛ: 2021
Объектілер саны: 48; Жол картасын орындамағандары: 43;
ЖЫЛ: 2022
Объектілер саны: 191; Жол картасын орындамағандары: 16;
ЖЫЛ: 2024
Объектілер саны: 42; Жол картасын орындамағандары: 1;
ЖЫЛ: 2025
Объектілер саны: 3; Жол картасын орындамағандары: 1;