ЖЫЛ: 2016
Объектілер саны: 1;
ЖЫЛ: 2018
Объектілер саны: 51; Жол картасын орындамағандары: 34;
ЖЫЛ: 2019
Объектілер саны: 1;
ЖЫЛ: 2020
Объектілер саны: 10;