ЖЫЛ: 2018
Объектілер саны: 1;
ЖЫЛ: 2019
Объектілер саны: 37; Жол картасын орындамағандары: 9;
ЖЫЛ: 2020
Объектілер саны: 24;