ЖЫЛ: 2018
Объектілер саны: 10; Жол картасын орындамағандары: 7;
ЖЫЛ: 2020
Объектілер саны: 30;