ЖЫЛ: 2020
Объектілер саны: 25; Жол картасын орындамағандары: 16;