ЖЫЛ: 2019
Объектілер саны: 1;
ЖЫЛ: 2020
Объектілер саны: 2;
ЖЫЛ: 2021
Объектілер саны: 144; Жол картасын орындамағандары: 18;
ЖЫЛ: 2023
Объектілер саны: 63; Жол картасын орындамағандары: 5;