ЖЫЛ: 2018
Объектілер саны: 1; Жол картасын орындамағандары: 1;
ЖЫЛ: 2019
Объектілер саны: 34; Жол картасын орындамағандары: 12;
ЖЫЛ: 2020
Объектілер саны: 15;