ЖЫЛ: 2016
Объектілер саны: 5;
ЖЫЛ: 2018
Объектілер саны: 112; Жол картасын орындамағандары: 19;
ЖЫЛ: 2020
Объектілер саны: 16;