ЖЫЛ: 2018
Объектілер саны: 1; Жол картасын орындамағандары: 1;