ЖЫЛ: 2018
Объектілер саны: 17; Жол картасын орындамағандары: 10;
ЖЫЛ: 2020
Объектілер саны: 24;