ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

добыча и переработка золотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  2 415 201 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -6 116 005 000₸

  ROA, %

  -31,11

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 782 764 776 771 623
  Уставный капитал, тг. 323 010 000,00 323 010 000,00 323 010 000,00 323 010 000,00 1 649 374 000,00
  Собственный капитал, тг. 649 804 000,00 255 907 000,00 -41 306 000,00 -2 001 170 000,00 -6 116 005 000,00
  Доходы, тг. 3 851 873 000,00 3 431 246 000,00 3 559 141 000,00 3 592 297 000,00 2 415 201 000,00
  Расходы, тг. 3 607 133 000,00 3 812 638 000,00 3 912 123 000,00 5 506 604 000,00 7 869 946 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 146 703 000,00 -393 897 000,00 -329 560 000,00 -1 941 421 000,00 -5 427 254 000,00
  Активы, тг. 3 277 755 000,00 3 124 139 000,00 4 489 253 000,00 4 345 665 000,00 4 413 077 000,00
  Обязательства, тг. 2 627 951 000,00 2 868 232 000,00 4 530 559 000,00 6 346 835 000,00 10 529 082 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 1,24 -3,09 -2,17 -10,99 -31,11
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 26,56 -87,28 -308,07 190,23 133,80

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 29.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.08.2017
  Жоспар бойынша: 22.12.2017

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;