ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

машина құрастыру өндірісінің өнімі және құю өнімдері, қайта өндеу және іске асыру, тау-кен жабдықтарын жөндеу және іске асыру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Баимбетов Думан Муратбекұлы
 • +7 (7172) 55-26-75
 • d.baimbetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 436 201 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -3 618 607 000₸

  ROA, %

  -12,49

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 1 016 998 1 016 0 923
  Уставный капитал, тг. 1 123 965 000,00 1 314 240 000,00 1 314 240 000,00 0,00 1 314 240 000,00
  Собственный капитал, тг. 2 060 331 000,00 1 654 632 000,00 595 403 000,00 0,00 -3 618 607 000,00
  Доходы, тг. 2 331 940 000,00 2 785 970 000,00 2 657 346 000,00 0,00 1 436 201 000,00
  Расходы, тг. 3 163 850 000,00 3 730 029 000,00 3 120 992 000,00 0,00 3 217 441 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -1 054 888 000,00 -708 865 000,00 -1 049 522 000,00 0,00 -2 362 951 000,00
  Активы, тг. 11 976 416 000,00 15 967 210 000,00 18 155 434 000,00 0,00 19 437 075 000,00
  Обязательства, тг. 9 916 085 000,00 14 312 578 000,00 17 560 031 000,00 0,00 23 055 682 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -9,04 -5,06 -6,15 0,00 -12,49
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -61,77 -37,04 -93,29 0,00 96,98

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.07.2020

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;