ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Серіктестіктің негізгі қызмет түрі өңірлік инновациялық жүйе элементтерін үйлестіру жолымен облыстың инновациялық секторын дамыту үшін жағдай жасау болып табылады, оған келесілер енеді:
1) ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық (ҒЗЖТК) жұмыстарды орындаумен, өндірісті ұйымдастырумен, жаңа бәсекеге қабілетті өнім немесе көрсетілетін қызметті іске асырумен байланысты инновациялық қызметті жүзеге асыруда кәсіпорындар қызметіне жәрдемдесу;
2) кәсіпорындардың инновациялық қызметін және оның құрауыштарын ақпараттық-құқықтық қамтамасыз ету;
3) инновациялық өнімнің отандық нарық субъектілерін қолдау;
4) халықаралық және ұлттық инновациялық құрылымдармен, технологиялар трансферы орталықтарымен және т.б. ынтымақтастықты дамыту;
5) өңірдің инновациялық даму стратегиясын жергілікті билік органдарымен бірлесіп айқындау, мемлекеттік және өңірлік инновациялық саясат элементтерін әзірлеу және жүзеге асыру;
6) заңнамалық актілермен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған кез-келген қызмет түрлері.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Джуманиязова Анара Болатовна
 • +7 (7182) 34-34-81
 • techoparkpvl@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -3 250 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 1
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 250 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 250 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.02.2017
  Жоспар бойынша: 02.10.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  13.07.2017
  Жоспар бойынша: 22.10.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  07.08.2017
  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  03.10.2017
  Жоспар бойынша: 30.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  10.10.2017
  Жоспар бойынша: 15.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  26.10.2017
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  08.11.2017
  ;