ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

металл илек өндірісі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Баимбетов Думан Муратбекұлы
 • +7 (7172) 55-26-75
 • d.baimbetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  940 229 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -20 654 744 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 70 211 386
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 7 194 620 000,00 16 622 529 000,00 21 469 176 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 6 434 508 000,00 14 164 474 000,00 -20 654 744 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 30 584 000,00 79 274 000,00 940 229 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 790 696 000,00 1 777 217 000,00 40 606 094 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 -760 112 000,00 -1 697 943 000,00 -39 665 865 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 17 216 114 000,00 56 859 445 000,00 83 281 816 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 10 781 606 000,00 42 694 971 000,00 103 936 560 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.03.2020

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;