ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Макаров Борис Николаевич
 • +7 (727) 260-29-40
 • pribororemont.ao@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  10 377 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -1 413 000₸

  ROA, %

  0,02

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 3 5 3 5
  Уставный капитал, тг. 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00
  Собственный капитал, тг. -1 039 000,00 -922 000,00 -1 424 000,00 -1 299 000,00 -1 413 000,00
  Доходы, тг. 3 573 000,00 3 863 000,00 8 027 000,00 3 468 000,00 10 377 000,00
  Расходы, тг. 3 581 000,00 3 662 000,00 8 472 000,00 3 326 000,00 10 318 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -8 000,00 201 000,00 -445 000,00 42 000,00 59 000,00
  Активы, тг. 347 000,00 232 000,00 1 846 000,00 2 108 000,00 3 350 000,00
  Обязательства, тг. 1 386 000,00 1 086 000,00 3 198 000,00 3 335 000,00 4 691 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,87 0,00 0,02 0,02
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 19.04.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  19.04.2017
  Жоспар бойынша: 21.09.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  10.05.2017
  Жоспар бойынша: 10.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  21.09.2017
  Жоспар бойынша: 07.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  26.09.2017
  Жоспар бойынша: 28.11.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  31.10.2017
  Жоспар бойынша: 30.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  08.11.2017
  ;