ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

геологоразведка, добыча, обогащение и металлургическая переработка

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  3 953 568 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  286 980 276 000₸

  ROA, %

  0,19

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 64 72 86 109 112
  Уставный капитал, тг. 3 436 960 000,00 7 862 266 000,00 175 239 257 000,00 230 386 253 000,00 243 901 772 000,00
  Собственный капитал, тг. 1 802 656 000,00 5 587 942 000,00 210 068 672 000,00 266 255 053 000,00 286 980 276 000,00
  Доходы, тг. 21 564 000,00 48 613 000,00 258 091 000,00 2 684 845 000,00 3 953 568 000,00
  Расходы, тг. 634 381 000,00 688 633 000,00 1 522 226 000,00 1 395 002 000,00 1 841 275 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -615 795 000,00 -640 020 000,00 -1 264 135 000,00 1 289 843 000,00 2 112 293 000,00
  Активы, тг. 1 885 011 000,00 5 698 107 000,00 210 295 339 000,00 266 858 609 000,00 294 654 894 000,00
  Обязательства, тг. 82 355 000,00 110 165 000,00 226 667 000,00 603 556 000,00 7 674 618 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -7,10 -4,22 -0,29 0,14 0,19
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -29,18 -17,32 -1,17 0,54 0,76

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 01.07.2020

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 03.08.2020

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 01.09.2020

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 01.10.2020

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.11.2020

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;