ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Кино, видеофильм және телевизиялық бағдарламалар өндірісі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Адилбекова Толқын Әлиқызы
 • +7 (7172) 71-72-80
 • t.adilbekova@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  4 596 719 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  3 603 356 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 331 333 327 323 332
  Уставный капитал, тг. 5 736 592 000,00 5 736 592 000,00 5 736 592 000,00 5 996 615 000,00 5 996 615 000,00
  Собственный капитал, тг. 3 439 532 000,00 3 580 625 000,00 3 398 529 000,00 3 612 396 000,00 3 603 356 000,00
  Доходы, тг. 4 979 029 000,00 5 143 533 000,00 4 736 415 000,00 6 046 138 000,00 4 596 719 000,00
  Расходы, тг. 5 290 567 000,00 5 194 278 000,00 4 829 045 000,00 6 134 520 000,00 4 608 256 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -311 538 000,00 -50 745 000,00 -92 630 000,00 -88 382 000,00 -11 646 000,00
  Активы, тг. 8 739 149 650,00 7 383 630 000,00 6 198 812 000,00 5 189 357 000,00 5 255 304 000,00
  Обязательства, тг. 5 299 617 000,00 3 803 005 000,00 2 800 283 000,00 1 576 961 000,00 1 651 948 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 21.12.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  21.12.2017
  ;